image
image
image

KINDGEBONDEN BUDGET (KGB)

Wat is kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.
Voor het aanvragen van kinderbijslag kunt u onderstaand formulier invullen:

Aanvraagformulier kinderbijslag

Je kan deze krijgen, als jij en je toeslagpartner voldoet aan bepaalde voorwaarden:

Kindgebonden Budget  Een of meer van je kinderen zijn jonger dan 18 jaar.
Kindgebonden Budget  Krijg je kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Kindgebonden Budget  Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Hoe hoog deze mag zijn, hangt af van de samenstelling van je gezin. Maak een proefberekening om te zien of je kindgebonden budget kan krijgen.
Kindgebonden Budget  In het bezit bent van Nederlandse nationaliteit of verblijf je legaal in Nederland.
Kindgebonden Budget  De (gezamenlijke) gezinsvermogen is niet te hoog.
Kindgebonden Budget  Als je recht heeft op kindgebonden budget, krijg je meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst Toeslagen.

Ontvangt je kinderbijslag en is het gezamenlijke inkomen met je partner niet te hoog? Dan krijgt u misschien kindgebonden budget van de Belastingdienst. Dit is een extra bijdrage voor gezinnen met kinderen. Deze wordt iedere maand betaald.

Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouders

Ben je alleenstaande ouder? Dan krijgt je meer kindgebonden budget dan gezinnen met 2 ouders. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Hoeveel je krijgt, kan je zien door een proefberekening te maken.

Het kindgebonden budget start na de geboorte van je kind. Vanaf de eerste dag van de volgende maand.

Verhoging van de uitkering voor kinderen vanaf 12 jaar

Wordt je kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt je meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin je kind 12 of 16 jaar is geworden en is afhankelijk van de hoogte van je inkomen.

Maak een proefberekening om te zien hoeveel je krijgt.

Buitenlandse toeslagen tellen ook mee

Woont jij of je partner in het buitenland? Dan berekent de belastingdienst hoeveel kindgebonden budget je kunt krijgen. Er wordt gekeken naar de Nederlandse toeslagen die je al krijgt, en naar buitenlandse tegemoetkomingen voor je gezin (gezinsbijslagen). Denk aan kinderbijslag en buitenlandse varianten daarvan. Per kind krijgt je nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop je recht hebt. Belastingdienst past de Nederlandse regels toe en de regels van het land waarin u woont.

Jij hebt een Burgerservicenummer nodig

Als jij of je partner in het buitenland woont? Om kindgebonden budget aan te kunnen vragen hebt je allebei een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Lees meer hierover op Burgerservicenummer als jij, je partner of je kind buiten Nederland woont.

Uitbetaling

Meestal krijgt u het kindgebonden budget van de belastingdienst. Maar soms betaalt de SVB de toeslag uit. De SVB kijkt naar alle gezinsbijslagen die u al krijgt. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw situatie. Na elk jaar krijgt u van belastingdienst een definitieve berekening. Hebt u te veel of te weinig gekregen? Dan wordt dat verrekend.

Boratech kan, op jouw verzoek, de toeslagen, waar je recht op hebt, voor je aanvragen als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer jij meer informatie wenst, dan kan je in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Kindgebonden Budget
kindgebondenbudget
Huurtoeslag Aanvragen

Dit bericht is ook beschikbaar in: Български English

Add a Comment