Juridische diensten

Juridische diensten

image
image
image

JURIDISCH ADVIES

Waarom Juridisch advies?

Ondernemers willen graag de handelsrelaties en de arbeidsverhoudingen binnen hun bedrijf beschermen. Werknemers willen eerlijke afspraken en waarde voor hun inzet. De ambities van de ene vaak kruist met de ambities van de andere. Kies voor duidelijkheid. Een prettige samenwerking met klanten, partners en medewerkers hoeft niet te botsen met de uitgangspunten. Iedereen wil de maximale er uithalen, maar moet dat ten kosten van de andere?

Nee, Boratech kan u helpen vooral alle afspraken goed vast te leggen, zodat uw ambities vorm kunnen krijgen. Krijgt u toch te maken met een conflict of juridische procedure? Dit kan gaan om hele grote zaken die voor een rechter worden uitgevochten. Dit kunnen ook hele kleine discussies zijn over een clausule in een contract. Beide gevallen vragen soms om juridische expertise. Dan gebruiken we ons opgebouwde netwerk van gespecialiseerde advocaten en notarissen.

Zo gaan wij te werk

Boratech staat voor een persoonlijk, praktisch aanpak. Daarbij vinden wij het belangrijk dat onze dienstverlening begrijpelijk is. We komen snel met een helder en toepasbaar advies, of direct betrekken we de juiste proffessional voor het krijgen van duidelijkheid. Zo weet je precies wat je aan ons hebt. Deskundig, praktisch en tegen een gunstig tarief. In samenwerking met juristen, notarissen en andere collega’s bieden een breed scala van adviezen.

Juridische dienstverlening

Kies voor duidelijkheid

Boratech is pas tevreden als u dat ook bent. Wilt u ons graag beter leren kennen en de juridische mogelijkheden in uw zaak bekijken? Maak dan een afspraak voor kennismakingsgesprek.
Voor nader informatie omtrent de juridische dienstverlening, kunt u contact met ons opnemen.

Juridische diensten
Juridische diensten
Juridische diensten
Juridische diensten
LEES MEER
Ondernemingsplan

Ondernemingsplan

image
image

ONDERNEMINGSPLAN

Ondernemingsplan?

Een goed ondernemingsplan maken is veel werk, maar verhoogt je kansen op succes aanzienlijk. Zo krijg je inzicht in de positie, doelen en haalbaarheid van je bedrijf. Ook geeft het de bank of andere investeerders een goed beeld van je onderneming.

Wat is een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan beschrijft in detail hoe je jouw bedrijf starten wilt. Het wordt ook wel een bedrijfsplan, businessplan of ondernemersplan genoemd. Je ondernemingsplan is een samenvatting van alle onderdelen van je bedrijf en hoe deze eruit gaat zien.

Door een goed ondernemingsplan te maken, onderzoek je of je idee ook haalbaar is in de praktijk. En of het wel slim is om ondernemer te worden. Elk jaar starten meer dan honderdduizend Nederlanders een eigen bedrijf. Daarvan stopt de helft alweer binnen twee jaar.

Waarom een ondernemingsplan schrijven?

Voor startende ondernemers die financiering nodig hebben is het noodzakelijk een ondernemingsplan te schrijven. Ook als je geen directe financieringsbehoefte hebt, is het schrijven van een ondernemersplan belangrijk. Het geeft je inzicht in de levensvatbaarheid van je onderneming.

Is een ondernemingsplan verplicht?

Een ondernemingsplan opstellen is niet verplicht. Als je startkapitaal nodig hebt voor je onderneming en een handje uitsteekt naar de bank of investeerder, dan zal je wel een ondernemersplan moeten schrijven. Zonder een goed onderbouwd financieel plan kom je niet in aanmerking voor welke financiering dan ook.

Hoe maak ik een ondernemingsplan?

Er zijn diverse gratis voorbeelden van ondernemingsplannen waarmee je zelf een ondernemersplan kan opstellen. Per stap wordt dan uitgelegd hoe je een ondernemingsplan moet samenstellen. Maar is dat makkelijk? Alles behalve! Soms zijn de termen zo ingewikkeld en de uitleg zo beknopt dat je zelf moeilijk er uitkomt.

Bedrijfsplan schrijven

Wij bieden je verschillende tools die je daarmee helpen. Denk hierbij aan voorbeelden, invulbare templates zoals het ondernemingsplan template of begeleiding bij een ondernemingsplan schrijven.

Boratech kan een goede ondernemingsplan voor je samenstellen. Daarmee kan je wel vooruit. In samenspraak kunnen we je ideeën vormgeven en inzichten geven is de inhoud. Als u een passende offerte wilt kunt u hier contact met ons opnemen.

Ondernemingsplan
Ondernemingsplan
Ondernemingsplan
LEES MEER
Legalisatie en vertaaldiensten

Legalisatie en vertaaldiensten

image
image

LEGALISATIE EN VERTAALDIENSTEN

Waarom legaliseren en vertalen?

Verscheidene juridische documenten die wij dagelijks onder ogen krijgen dienen vaak tevens gelegaliseerd te worden. Deze documenten kunnen dan eerst vertaald worden door een van onze beëdigd vertalers, vervolgens wordt zowel de brontekst als de vertaling voor legalisatie doorgestuurd naar het Ministerie van Justitie, Buitenlandse Zaken of de Rechtbank. Dit hangt af van waar de betreffende vertaler geregistreerd staat als afgevaardigde van het land waar het document uiteindelijk voor bestemd is, vaak een ambassade of het consulaat.

Legaliseren van documenten

Legaliseren is een officieel document geschikt maken voor gebruik in een ander land. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of ongehuwdverklaring. Bij legalisatie wordt gekeken of uw document door de juiste organisatie is afgegeven. Legalisatie gebeurt met een stempel of sticker. Daarna is uw document klaar voor gebruik in Nederland. Legalisatie kan veel tijd kosten. Begin daarom op tijd.

Vertalen van documenten

Als laatste stap is het mogelijk om het gelegaliseerde document te laten vertalen.

Is uw document niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet u het laten vertalen in een van deze talen. U kunt het document laten vertalen in Nederland of in het buitenland.

Dan moet de legalisatiestempel voor vertaling niet over het hoofd gezien worden. Voor tarieven voor onze legalisatiediensten kunt u het beste contact opnemen met een van onze medewerkers.

Uitbesteden

Boratech zal de vertaling en legalisatie van uw documenten kunnen verzorgen, als een additioneel deel van onze dienstenaanbod. Er worden in het algemeen alleen het uurtarief kosten in rekening gebracht. Als u een passende offerte wilt kunt u hier contact met ons opnemen.

Legalisatie en vertaaldiensten
Legalisatie en vertaaldiensten
Legalisatie en vertaaldiensten
LEES MEER
Huurtoeslag Aanvragen

Huurtoeslag Aanvragen

image
image
image

HUURTOESLAG AANVRAGEN

Heeft u een huurwoning? En is uw huur in verhouding tot uw inkomen te hoog? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de huurlasten. Dit noemen we de huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de huur van uw woning.

Kan ik huurtoeslag krijgen en hoeveel? Hoeveel vermogen mag ik hebben voor huurtoeslag?

In 2022 kunt u huurtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2022 niet hoger was dan € 31.747. In 2021 was dat maximaal € 31.340. Ook medebewoners mogen niet meer dan € 31.747 aan vermogen hebben. Hebt u een thuiswonend kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij uw vermogen.

Bent u alleenstaand, en verdient u in 2022 méér dan € 32.500 of heeft u meer dan € 31.747 aan vermogen, dan komt u niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. U mag samen ook niet meer dan € 63.494 aan vermogen hebben. Verdient u minder dan € 18.750 én voldoet u aan alle andere voorwaarden dan ontvangt u de maximale toeslag van € 380 per maand.

Bent u jonger dan 23 jaar? Dan mag uw huur in 2022 niet hoger zijn dan € 442,46. In 2021 was dat ook € 442,46. Hebt u een kind dat bij u woont? Dan mag de huur in 2022 toch € 763,47 zijn. In 2021 was dat € 752,33.

Om huurtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw huur is niet te hoog.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte.
 • Uw inkomen en dat van uw toeslagpartner en medebewoners is niet te hoog.
 • Uw vermogen en dat van uw toeslagpartner en medebewoners is niet te hoog.
 • U woont in Nederland.
 • U en de andere bewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U, uw toeslagpartner en medebewoners van 18 jaar en ouder hebben de Nederlandse nationaliteit of zijn legaal in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend.
 • U betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften.

Als u huurtoeslag heeft aangevraagd krijgt u na 8 weken uw eerste uitbetaling. Dit is een voorschot, want de definitieve hoogte kan pas bepaald worden in het volgende jaar. Dit noemen we een voorlopige aanslag. Elke 20ste van de maand krijgt u uw maandelijkse toeslag.

Boratech kan, op uw verzoek, de toeslagen, waar u recht op hebt, voor u aanvragen als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Huurtoeslag Aanvragen
LEES MEER
Belastingdienst Toeslagen

Toeslagen Aanvragen

image
image

TOESLAGEN AANVRAGEN

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag.
Er zijn 4 toeslagen. Wij kunnen voor U nagaan op welke toeslag u recht hebt en hoeveel u kunt krijgen. Meestal kunnen we uw toeslag zelf voor U aanvragen.

Vanaf 1 januari 2006 is de Belastingdienst gestart met het uitbetalen van Toeslagen. De Belastingdienst zorgt in bepaalde gevallen voor tegemoetkoming bij zorg, kinderopvang en huur. Op deze pagina vindt u informatie die u nodig kunt hebben bij het aanvragen en wijzigen van uw toeslagen.

Algemene informatie over toeslagen vindt u op onze website. Daarnaast geeft de overheid informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld op rijksoverheid.nl of met een persbericht. Wilt u meer weten over beleid en uitvoering van toeslagen? Dan kunt u ons vragen om informatie openbaar te maken.

Boratech zal de toeslagen, waar u recht op hebt, voor u aanvragen als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Toeslagen
LEES MEER

Inschrijving Gemeentelijke basisadministratie

image
image
image

INSCHRIJVING GEMEENTE

Indien u zich vestigt in een gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing binnen Nederland), dient u daarvan aangifte te doen bij de gemeente waarbinnen uw nieuwe adres ligt. U wordt dan ingeschreven in de basisadministratie van die gemeente.

Indien u nog niet in de basisadministratie van een Nederlandse gemeente stond ingeschreven, wordt u alleen in bij de nieuwe gemeente als ingezetene ingeschreven als:
1. In redelijkheid verwacht mag worden dat u gedurende een half jaar ten minste tweederde van de tijd in Nederland zult verblijven en
2. U de Nederlandse nationaliteit bezit (of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld, of als vreemdeling een rechtmatig verblijf als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 geniet).

Indien het voorgaande op u van toepassing is en u komt vanuit de Nederlandse Antillen of Aruba om u in Nederland te vestigen, dan dient u een verhuisbericht over te leggen dat afkomstig is van de basisadministratie in de Nederlandse Antillen of Aruba.

De gemeente kan ook uit eigen beweging de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie doen, indien de gemeente waar u uw adres heeft opmerkt dat u niet staat ingeschreven, of op grond van een geboorteakte.

Boratech zal u op verzoek begeleiden tot de inschrijving in BRP, als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

LEES MEER
verhuizing doorgeven

Verhuizing Doorgeven

image
image
image

VERHUIZING DOORGEVEN

De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De gemeente heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart (ID-kaart) of rijbewijs te maken.

Gaat u verhuizen, dan moet u dit altijd melden aan de gemeente. In eerste instantie moet u in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) uw adres laten wijzigen . U kunt hiervoor terecht bij de burgerlijke stand van uw gemeente. U moet een verhuizing ook melden bij Sociale Zaken via een inlichtingen- of mutatieformulier. Doet u dat niet, dan kan uw gemeente gebruik maken van uw nieuwe gegevens in de GBA.

Een verhuizing kan verschillende gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. De gevolgen zijn afhankelijk van uw situatie.

De gemeente kan ook uit eigen beweging de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie doen, indien de gemeente waar u uw adres heeft opmerkt dat u niet staat ingeschreven, of op grond van een geboorteakte.

Boratech zal u op verzoek begeleiden tot de inschrijving in GBA, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

verhuizing doorgeven
LEES MEER
DigiD Aanvragen

DigiD Aanvragen

image
image
image

DIGID AANVRAGEN

Met DigiD (spreek uit: die-gie-dee) kunnen burgers en bedrijven met een inlogcode bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen terecht. DigiD staat voor Digitale Identiteit. Het is een gemeenschappelijk systeem van en voor de overheid. Overheidsinstellingen kunnen met DigiD de identiteit vaststellen van burgers en bedrijven die gebruik maken van hun elektronische diensten.

Bijvoorbeeld voor het aanvragen, aanpassen of stopzetten van zorg- of huurtoeslag of het aanvragen van een voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting heeft u een DigiD nodig. De aanvraag voor een voorlopige teruggaaf voor het volgend jaar moet voor 30 november binnen zijn bij de Belastingdienst. Dus: als u nog niet beschikt over een DigiD, vraag deze dan zo snel mogelijk aan!

Wij willen u er nogmaals op attenderen, voor zover u dit nog niet heeft gedaan, uw DigiD aan te vragen.

Kijk voor meer informatie op www.digid.nl

Boratech zal u op verzoek begeleiden tot de aanvragen, van een DigiD, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

DigiD Aanvragen
LEES MEER
Inschrijven KvK

Inschrijving KvK

image
image
image

INSCHRIJVING KVK

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Daarmee zijn alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Van straatveger tot notaris, van maatschap tot ministerie en van kerkgenootschap tot vereniging van eigenaars. Het Handelsregister wordt de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland.

De Kamer van Koophandel voert de wet uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl

Boratech zal u op verzoek begeleiden tot de inschrijven in KvK, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Inschrijven KvK
LEES MEER
Handelsnaam Onderzoek

Handelsnaam onderzoek

image
image

HANDELSNAAM ONDERZOEK

Als je een bedrijf begint, moet je een handelsnaam (bedrijfsnaam) verzinnen. Deze naam moet voldoen aan de voorwaarden van de Handelsnaamwet. In het kort komt het erop neer dat je een naam moet kiezen die uniek is in de branche en regio waarin jij actief bent. De handelsnaam geeft je bij inschrijving op aan de Belastingdienst (BD) en aan de Kamer van Koophandel (KvK). Boratech kan op uw verzoek, een landelijk handelsnaamonderzoek uitvoeren. Bij dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar namen die hetzelfde geschreven zijn, maar ook naar handelsnamen die hetzelfde klinken.

Met een pakkende bedrijfsnaam staat uw bedrijf meteen op de kaart. Zo’n naam blijft hangen en lokt klanten. Alleen daarom al is het belangrijk om een goede bedrijfsnaam te bedenken. Je naam moet bovendien voldoen aan een aantal regels.

Boratech zal op uw verzoek een handelsnaamonderzoek voor u kunnen uitvoeren, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Handelsnaam Onderzoek
LEES MEER
 • 1
 • 2