Zorgtoeslag Aanvragen

Zorgtoeslag Aanvragen

image
image

ZORGTOESLAG AANVRAGEN

Veel mensen klagen erover. De ziektekosten die we elke maand weer moeten betalen. Vervolgens worden de premies ook nog eens elk jaar verhoogd. Alsof we nog niet genoeg betalen. De overheid heeft daarom de zorgtoeslag ingevoerd.

Krijgt u waar u recht op heeft?

Zorgtoeslag is een bijdrage van de belastingdienst voor de kosten van uw zorgverzekering. Deze bijdrage krijgt u bij een inkomen lager dan € 31.998 als u alleen bent of lager dan € 40.944 indien u een toeslagpartner heeft. De hoogte van de toeslag die u krijgt is afhankelijk van uw inkomen en die van uw partner. De toeslagpartner is meestal uw echtgenoot of degene met wie u samenwoont. Woont bijvoorbeeld uw vader,zus, broer bij u in? Dan kunnen deze ook een toeslagpartner zijn.

Uw vermogen mag niet te hoog zijn
Op 1 januari 2022 mag u niet meer vermogen hebben dan € 120.020. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 151.767.

Vanaf 18 jaar hebt u uw eigen zorgverzekering. En kunt u zorgtoeslag aanvragen. Wordt u binnenkort 18? Sluit op tijd een eigen zorgverzekering af en vraag meteen zorgtoeslag aan. Zorgtoeslag kan oplopen tot € 111 per maand als u alleen woont of € 212 als u samenwoont. Een prettige aanvulling op uw inkomen als u dit maandelijks terug krijgt. Het is uiteraard zonde als u dit mis loopt. Ook de zorgtoeslag is afhankelijk van uw leef situatie en uw inkomen. Veranderd uw situatie dan is het verstandig om contact op te nemen met ons kantoor. Het kan dan zijn dat u te weinig of te veel zorgtoeslag krijgt waardoor u dit later pas terug krijgt of moet bijbetalen.Om in aanmerking te komen voor de zorgtoeslag is het volgende van belang:

 • Uw gezamenlijk inkomen mag niet hoger zijn dan € 40.944,–
 • Voor alleenstaande mag jaarinkomen niet boven de grens van € 31.998 uitkomt.

Voldoet u aan deze criteria kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag.

Boratech kan, op uw verzoek, de toeslagen, waar u recht op hebt, voor u aanvragen als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Zorgtoeslag Aanvragen
LEES MEER
Huurtoeslag Aanvragen

Huurtoeslag Aanvragen

image
image
image

HUURTOESLAG AANVRAGEN

Heeft u een huurwoning? En is uw huur in verhouding tot uw inkomen te hoog? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de huurlasten. Dit noemen we de huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de huur van uw woning.

Kan ik huurtoeslag krijgen en hoeveel? Hoeveel vermogen mag ik hebben voor huurtoeslag?

In 2022 kunt u huurtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2022 niet hoger was dan € 31.747. In 2021 was dat maximaal € 31.340. Ook medebewoners mogen niet meer dan € 31.747 aan vermogen hebben. Hebt u een thuiswonend kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij uw vermogen.

Bent u alleenstaand, en verdient u in 2022 méér dan € 32.500 of heeft u meer dan € 31.747 aan vermogen, dan komt u niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. U mag samen ook niet meer dan € 63.494 aan vermogen hebben. Verdient u minder dan € 18.750 én voldoet u aan alle andere voorwaarden dan ontvangt u de maximale toeslag van € 380 per maand.

Bent u jonger dan 23 jaar? Dan mag uw huur in 2022 niet hoger zijn dan € 442,46. In 2021 was dat ook € 442,46. Hebt u een kind dat bij u woont? Dan mag de huur in 2022 toch € 763,47 zijn. In 2021 was dat € 752,33.

Om huurtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw huur is niet te hoog.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte.
 • Uw inkomen en dat van uw toeslagpartner en medebewoners is niet te hoog.
 • Uw vermogen en dat van uw toeslagpartner en medebewoners is niet te hoog.
 • U woont in Nederland.
 • U en de andere bewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U, uw toeslagpartner en medebewoners van 18 jaar en ouder hebben de Nederlandse nationaliteit of zijn legaal in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend.
 • U betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften.

Als u huurtoeslag heeft aangevraagd krijgt u na 8 weken uw eerste uitbetaling. Dit is een voorschot, want de definitieve hoogte kan pas bepaald worden in het volgende jaar. Dit noemen we een voorlopige aanslag. Elke 20ste van de maand krijgt u uw maandelijkse toeslag.

Boratech kan, op uw verzoek, de toeslagen, waar u recht op hebt, voor u aanvragen als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Huurtoeslag Aanvragen
LEES MEER
Belastingdienst Toeslagen

Toeslagen Aanvragen

image
image

TOESLAGEN AANVRAGEN

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag.
Er zijn 4 toeslagen. Wij kunnen voor U nagaan op welke toeslag u recht hebt en hoeveel u kunt krijgen. Meestal kunnen we uw toeslag zelf voor U aanvragen.

Vanaf 1 januari 2006 is de Belastingdienst gestart met het uitbetalen van Toeslagen. De Belastingdienst zorgt in bepaalde gevallen voor tegemoetkoming bij zorg, kinderopvang en huur. Op deze pagina vindt u informatie die u nodig kunt hebben bij het aanvragen en wijzigen van uw toeslagen.

Algemene informatie over toeslagen vindt u op onze website. Daarnaast geeft de overheid informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld op rijksoverheid.nl of met een persbericht. Wilt u meer weten over beleid en uitvoering van toeslagen? Dan kunt u ons vragen om informatie openbaar te maken.

Boratech zal de toeslagen, waar u recht op hebt, voor u aanvragen als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Toeslagen
LEES MEER

Inschrijving Gemeentelijke basisadministratie

image
image
image

INSCHRIJVING GEMEENTE

Indien u zich vestigt in een gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing binnen Nederland), dient u daarvan aangifte te doen bij de gemeente waarbinnen uw nieuwe adres ligt. U wordt dan ingeschreven in de basisadministratie van die gemeente.

Indien u nog niet in de basisadministratie van een Nederlandse gemeente stond ingeschreven, wordt u alleen in bij de nieuwe gemeente als ingezetene ingeschreven als:
1. In redelijkheid verwacht mag worden dat u gedurende een half jaar ten minste tweederde van de tijd in Nederland zult verblijven en
2. U de Nederlandse nationaliteit bezit (of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld, of als vreemdeling een rechtmatig verblijf als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 geniet).

Indien het voorgaande op u van toepassing is en u komt vanuit de Nederlandse Antillen of Aruba om u in Nederland te vestigen, dan dient u een verhuisbericht over te leggen dat afkomstig is van de basisadministratie in de Nederlandse Antillen of Aruba.

De gemeente kan ook uit eigen beweging de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie doen, indien de gemeente waar u uw adres heeft opmerkt dat u niet staat ingeschreven, of op grond van een geboorteakte.

Boratech zal u op verzoek begeleiden tot de inschrijving in BRP, als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

LEES MEER
verhuizing doorgeven

Verhuizing Doorgeven

image
image
image

VERHUIZING DOORGEVEN

De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De gemeente heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart (ID-kaart) of rijbewijs te maken.

Gaat u verhuizen, dan moet u dit altijd melden aan de gemeente. In eerste instantie moet u in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) uw adres laten wijzigen . U kunt hiervoor terecht bij de burgerlijke stand van uw gemeente. U moet een verhuizing ook melden bij Sociale Zaken via een inlichtingen- of mutatieformulier. Doet u dat niet, dan kan uw gemeente gebruik maken van uw nieuwe gegevens in de GBA.

Een verhuizing kan verschillende gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. De gevolgen zijn afhankelijk van uw situatie.

De gemeente kan ook uit eigen beweging de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie doen, indien de gemeente waar u uw adres heeft opmerkt dat u niet staat ingeschreven, of op grond van een geboorteakte.

Boratech zal u op verzoek begeleiden tot de inschrijving in GBA, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

verhuizing doorgeven
LEES MEER
DigiD Aanvragen

DigiD Aanvragen

image
image
image

DIGID AANVRAGEN

Met DigiD (spreek uit: die-gie-dee) kunnen burgers en bedrijven met een inlogcode bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen terecht. DigiD staat voor Digitale Identiteit. Het is een gemeenschappelijk systeem van en voor de overheid. Overheidsinstellingen kunnen met DigiD de identiteit vaststellen van burgers en bedrijven die gebruik maken van hun elektronische diensten.

Bijvoorbeeld voor het aanvragen, aanpassen of stopzetten van zorg- of huurtoeslag of het aanvragen van een voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting heeft u een DigiD nodig. De aanvraag voor een voorlopige teruggaaf voor het volgend jaar moet voor 30 november binnen zijn bij de Belastingdienst. Dus: als u nog niet beschikt over een DigiD, vraag deze dan zo snel mogelijk aan!

Wij willen u er nogmaals op attenderen, voor zover u dit nog niet heeft gedaan, uw DigiD aan te vragen.

Kijk voor meer informatie op www.digid.nl

Boratech zal u op verzoek begeleiden tot de aanvragen, van een DigiD, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

DigiD Aanvragen
LEES MEER
Inschrijven KvK

Inschrijving KvK

image
image
image

INSCHRIJVING KVK

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Daarmee zijn alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Van straatveger tot notaris, van maatschap tot ministerie en van kerkgenootschap tot vereniging van eigenaars. Het Handelsregister wordt de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland.

De Kamer van Koophandel voert de wet uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl

Boratech zal u op verzoek begeleiden tot de inschrijven in KvK, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Inschrijven KvK
LEES MEER
Handelsnaam Onderzoek

Handelsnaam onderzoek

image
image

HANDELSNAAM ONDERZOEK

Als je een bedrijf begint, moet je een handelsnaam (bedrijfsnaam) verzinnen. Deze naam moet voldoen aan de voorwaarden van de Handelsnaamwet. In het kort komt het erop neer dat je een naam moet kiezen die uniek is in de branche en regio waarin jij actief bent. De handelsnaam geeft je bij inschrijving op aan de Belastingdienst (BD) en aan de Kamer van Koophandel (KvK). Boratech kan op uw verzoek, een landelijk handelsnaamonderzoek uitvoeren. Bij dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar namen die hetzelfde geschreven zijn, maar ook naar handelsnamen die hetzelfde klinken.

Met een pakkende bedrijfsnaam staat uw bedrijf meteen op de kaart. Zo’n naam blijft hangen en lokt klanten. Alleen daarom al is het belangrijk om een goede bedrijfsnaam te bedenken. Je naam moet bovendien voldoen aan een aantal regels.

Boratech zal op uw verzoek een handelsnaamonderzoek voor u kunnen uitvoeren, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Handelsnaam Onderzoek
LEES MEER