Jaarrekening online deponeren

Jaarrekening online deponeren

image
image

JAARREKENING ONLINE DEPONEREN

Als uw onderneming een kleine rechtspersoon is, dan kunt u uw jaarrekening in Kamer van Koophandel online deponeren. Ons financiële software is geschikt voor SBR, een standaardmethode om rapportages te maken en te verzenden.

In samenwerking met o.a. de Kamer van Koophandel is er voor het digitaal online deponeren de speciale internetdienst Deponering OnLine Webservice ontwikkeld.

Deponering OnLine Webservice sluit rechtstreeks aan op de webservice van de Kamer van Koophandel. Deze webservice maakt het mogelijk om jaarrekeningen elektronisch te deponeren.

Deponering OnLine Webservice is een online transactie- en goedkeuringsysteem waarmee binnen een beveiligde online omgeving de jaarrekening rechtstreeks naar de KvK wordt verzonden, waar de jaarrekening direct in het KvK systeem wordt opgenomen.

Boratech zal op uw verzoek de deponering uit kunnen voeren, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Jaarrekening online deponeren
LEES MEER
Gedegen bedrijfsadministratie bijhouden

Gedegen Administratie Bijhouden

image
image
image

GEDEGEN ADMINISTRATIE BIJHOUDEN

Het is voor de fiscus belangrijk om te weten of u voldoende middelen uit uw onderneming haalt om in uw bestaan te kunnen voorzien. Als u te weinig opneemt, zou de fiscus kunnen concluderen dat er zwart geld circuleert. Om deze verwarring te voorkomen is het raadzaam om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen zakelijke en privékassen. De eenvoudigste manier is om periodiek een vast bedrag voor levensonderhoud uit uw bedrijf te halen door overboeking naar een privébetaalrekening. Daarnaast moet u van de zakelijke kas een deugdelijke administratie bijhouden. Dat wil zeggen dat u een kasboek bijhoudt dat u regelmatig afsluit, bijvoorbeeld per maand. Uit de maandelijkse afsluiting moet blijken dat de kas niet negatief loopt, ofwel dat u uit de zakelijke kas niet meer geld heeft gehaald dan er eigenlijk inzit.

Tijdens een belastingcontrole bekijkt de fiscus al uw administratieve boeken. Kloppen deze niet dan kan de fiscus uw administratie verwerpen. De fiscus kan dan zelf een schatting maken van uw belastbare winst in een bepaald jaar. Bovendien is het een strafbaar feit als u niet voldoet aan de administratie– en bewaarplicht.

Een andere reden om uw administratie goed te voeren is uiteraard de mogelijkheid om de ontwikkelingen van uw resultaten te kunnen volgen.

Boratech zal u kunnen begeleiden tot de aanleg en bijhouden van een gedegen zakelijke administratie, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Gedegen bedrijfsadministratie bijhouden
LEES MEER
Aangifte Inkomstenbelasting

Aangifte Inkomstenbelasting

image
image

Aangifte Inkomstenbelasting

Het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting werkt bij ons kantoor als volgt:

Wanneer u alle benodigde gegevens verzameld heeft, kunt u deze bij ons langs brengen. Indien dit voor u niet mogelijk is, kan dit natuurlijk ook door ons bij uw thuis worden opgehaald.

Vervolgens worden uw gegevens bij ons op kantoor verwerkt. Na verwerking ontvangt u van ons een brief met een berekening van de verschuldigde of de te ontvangen belastingbedragen alsmede een uitdraai van de in te dienen (winst)aangifte en een machtiging.

Wanneer u akkoord bent met de in te dienen aangifte zendt u de getekende machtiging aan ons retour. Wij zorgen er vervolgens voor dat de aangifte elektronisch wordt verzonden naar de Belastingdienst.

Wanneer u de aanslag ontvangt van de Belastingdienst vragen wij u ter controle een kopie van deze aanslag. Wij hanteren een vaste prijs voor de aangifte Inkomstenbelasting voor klanten zonder abonnement.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aangifte Inkomstenbelasting
LEES MEER
omzetbelasting-btw-aangifte-Boratech

Omzetbelasting Aangifte

image
image

OMZETBELASTING AANGIFTE

BTW (omzetbelasting)

Omzetbelasting is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten. Bent u ondernemer en oefent u zelfstandig een bedrijf of een beroep uit? Dan betaalt u meestal btw (omzetbelasting) over uw omzet. De rechtsvorm (bijvoorbeeld bv of nv) is voor het betalen van btw niet van belang. Ook een stichting of vereniging betaalt btw als de Belastingdienst deze als onderneming ziet. U betaalt geen btw als u alleen vrijgestelde werkzaamheden uitvoert of gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling (KOR).

Wanneer bent u ondernemer voor de BTW?

De Belastingdienst beschouwt u niet automatisch als ondernemer voor de BTW. De voorwaarden voor de BTW zijn anders dan voor de inkomstenbelasting. Het kan dus zijn dat u voor de btw ondernemer bent, maar voor de inkomstenbelasting niet. Bent u ondernemer voor de BTW? Dan krijgt u een omzetbelastingnummer en een BTW-identificatienummer (BTW-ID). U bent verplicht uw BTW-identificatienummer op uw facturen te zetten. Ook moet u een overzicht bijhouden van alle verzonden en ontvangen facturen.

BTW-aangifte doen

Je bent sinds 2012 verplicht om je BTW-aangifte digitaal te regelen. Heeft u dit jaar of over de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig BTW aangegeven? Dan moet u uw BTW-aangifte corrigeren.
Je kan keuze maken om aangifte te versturen via de site van de Belastingdienst of met speciale aangiftesoftware. Op de site van de Belastingdienst lees je hoe je jouw BTW-aangifte invult en verstuurt. Het is onder voorwaarden mogelijk een teruggaaf BTW te verrekenen met een aangifte loonheffingen.

Wanneer moet ik BTW-aangifte doen?

De regels om aangifte doen worden door Belastingdienst vastgesteld:
btw-aangifte-per-kwartaal-doen  Doe je aangifte per kwartaal of per maand, dan doe je uiterlijk aangifte op de laatste dag van de eerst volgende maand, na de aangifte periode
omzetbelasting-aangifte-per-jaar-doen  Doe je per jaar aangifte? Dan doe je aangifte voor 1 april van het eerstvolgende jaar.

Het is belangrijk om op tijd aangifte te doen. Doe je dit te laat, dan ontvang je een naheffingsaanslag en moet je mogelijk een boete betalen aan de Belastingdienst.

BTW bij uitbesteden van werk (verleggen)

Besteedt u werk uit aan een andere ondernemer? Dan moet deze de BTW hiervoor afdragen aan de Belastingdienst. In sommige gevallen geldt er een verleggingsregeling. De BTW wordt dan naar u ‘verlegd’. Dat betekent dat u de BTW zelf moet aangeven en betalen. De ondernemer geeft dit aan op de factuur.

Geen BTW met de kleineondernemersregeling (KOR)

Heeft uw onderneming een omzet van maximaal € 20.000 per jaar? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). Als u gebruikmaakt van de KOR, berekent u geen BTW aan uw klanten. Daarnaast doet u geen BTW-aangifte meer, op een paar uitzonderingen na. Meedoen met de KOR betekent ook dat u BTW over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken.

BTW bij goederen en diensten naar het buitenland

Levert u goederen of diensten naar het buitenland die niet vrijgesteld zijn van BTW? Dan gelden er andere regels, afhankelijk van het land waar uw klant zich bevindt en uw omzet. U berekent de Nederlandse of buitenlandse BTW. En u moet BTW-aangifte doen in Nederland of in het buitenland. Gebruik de hulpmiddelen Goederen naar het buitenland en Diensten in en uit het buitenland om te bepalen wat u moet doen voor de BTW.

Btw betalen of terugkrijgen

Nadat u de aangifte hebt ingevuld, ziet u in uw aangifte het bedrag dat u aan BTW moet betalen of dat u terugkrijgt. U krijgt geen aanslag, maar u moet het BTW-bedrag zelf aan belastingdienst overmaken. Bij ons krijg je een duidelijk overzicht per mail gestuurd waarin op makkelijkste manier wordt weergegeven waar, hoe en hoeveel moet betalen. Kind kan de was doen.

Niet duidelijk genoeg?

Als je toch vragen op- of aanmerkingen hebt, of wil je meer weten, klik hier om een afspraak met ons te boeken. Wil je in contact treden, of wil je bij ons je omzetbelasting aangifte belegen, dan zijn we uiteraard klaar je te woord te staan.

BTW Aangifte
omzetbelasting-btw-aangifte-Boratech
omzetbelasting-btw-aangifte-Boratech
omzetbelasting-btw-aangifte-Boratech
omzetbelasting-btw-aangifte-Boratech
BTW nummer op je factuur
omzetbelasting-btw-aangifte-Boratech
LEES MEER
zakelijke betaalrekening aanvragen

Zakelijke Betaalrekening Aanvragen

image
image
image

ZAKELIJKE BETAALREKENING AANVRAGEN

Als ondernemer kunt u ervoor kiezen om een zakelijke bankrekening te nemen. Die is wel duurder dan een privérekening, maar daar krijgt u dan ook meer mogelijkheden voor terug.

Maar is het hebben van een zakelijke bankrekening nou wel verplicht?

Nee, het is niet vereist om een zakelijke bankrekening te openen. De wet schrijft het niet voor en ook van de belastingdienst bent u het niet verplicht. Toch kan het hebben van een zakelijke bankrekening in sommige gevallen wel erg handig zijn.

Boratech zal u kunnen begeleiden tot de aanvraag van een zakelijke betaalrekening, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

zakelijke betaalrekening aanvragen
LEES MEER
  • 1
  • 2