Kinderbijslag

Kinderbijslag

image
image
image
image

KINDERBIJSLAG: HEB IK RECHT OP?

Kinderbijslag, wat is dat?

Woon of werk je in Nederland en ben je jonger dan 18 jaar, dan krijgen je ouders kinderbijslag. Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de kinderbijslag uit.
Ook werkende studenten van 16 en 17 jaar, die nog thuis wonen en per kwartaal netto minder dan € 1.240,- verdienen, komen nog voor kinderbijslag in aanmerking. Voor meer informatie kun je de website van de Sociale Verzekeringsbank raadplegen of contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank in Uw omgeving.

Kinderbijslag: Hoe kan ik Aanvragen?

Als jij of je partner je pasgeboren baby aangeeft op het gemeentehuis, krijgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de organisatie die de uitbetaling doet, daar automatisch bericht van. Ongeveer twee tot vier weken na de geboorte van je baby ontvang je een brief met instructies om de kinderbijslag online aan te vragen met je DigiD. Als je die nog niet hebt ontvangen, kun je dat hier doen.

Als je een tweede of volgend kind hebt gekregen, hoef je niets te doen. Dan wordt de hoogte van het bedrag automatisch aangepast en krijg je het eerstvolgende kwartaal dat je er recht op had een hoger bedrag uitgekeerd.

Lees hier meer over kinderbijslag bij een tweede of derde kind.

Kinderbijslag 2022

De hoogte van de kinderbijslag staat los van je inkomen. Iedereen krijgt in principe hetzelfde bedrag, dat wel afhankelijk is van de leeftijd van je kind. Als je kind zes jaar wordt, gaat het bedrag omhoog. Er is nog een verhoging als je kind twaalf jaar wordt. De kinderbijslag houdt op als je kind achttien jaar wordt, of recht krijgt op studiefinanciering. Het bedrag wordt per kwartaal door de SVB uitbetaald.

De bedragen per kind zijn vanaf 1 januari 2022 als volgt:

 • 0 t/m 5 jaar: 230,69 euro per kwartaal
 • 6 t/m 11 jaar: 280,13 euro per kwartaal
 • 12 t/m 17 jaar: 329,56 euro per kwartaal

De Consumentenbond heeft deze bedragen berekend op basis van de Prinsjesdagstukken. De precieze bedragen worden op 1 januari en 1 juli geïndexeerd door de SVB.

De SVB maakt de kinderbijslag vier keer per jaar over op je rekening, aan het eind van elk kwartaal (in januari, april, juli en oktober). Oftewel: je krijgt voor de eerste keer kinderbijslag na een volledig kwartaal. Als je kind ergens halverwege een kwartaal is geboren, krijg je het eerstvolgende betalingsmoment helaas dus nog niets. Over de kinderbijslag betaal je geen belasting.

Betaaldagen

De betaaldagen in 2022 zijn:

 • 3 januari 2022: kinderbijslag over het vierde kwartaal 2021
 • 1 april 2022: kinderbijslag over het eerste kwartaal 2022
 • 1 juli 2022: kinderbijslag over het tweede kwartaal 2022
 • 1 oktober 2022: kinderbijslag over het derde kwartaal 2022
 • 2 januari 2023: kinderbijslag over het vierde kwartaal 2022

Je bank stort het geld op dezelfde dag op je rekening. Maar het verschilt per bank op welk tijdstip van de dag dit precies is.

Wanneer stopt de kinderbijslag?

Als je kind achttien jaar wordt, vervalt in het nieuwe kwartaal de kinderbijslag. Ook zodra een kind studiefinanciering krijgt, wordt de kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal stopgezet. Als toch tegelijkertijd studiefinanciering en kinderbijslag is ontvangen, omdat bijvoorbeeld de studie niet is doorgegeven, dan zal de kinderbijslag worden teruggevorderd.

Boratech zal op uw verzoek de kinderbijslag kunnen aanvragen, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Kinderbijslag
Kinderbijslag
Kinderbijslag
Kinderbijslag
Huurtoeslag Aanvragen
LEES MEER
BTW Toepassen

BTW Nummer Aanvragen

image
image
image

BTW NUMMER AANVRAGEN

Btw-nummer, wat is dat?

Een btw-nummer of btw-identificatienummer is een uniek nummer voor je bedrijf. Je kunt het aanvragen door je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Een BTW nummer kan ook door je boekhouder laten aanvragen. Sinds 1 januari 2020 hebben eenmanszaken een nieuw btw-indentificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met het burgerservicenummer (BSN). De nummers zijn veranderd in verband met privacybescherming en identiteitsfraude.

De Belastingdienst geeft je daarnaast een andere btw-nummer als je wordt geregistreerd als ondernemer voor de omzetbelasting (btw).

Btw-nummer op factuur

Het is verplicht om het nummer op je facturen te zetten. Jouw klanten kunnen het vervolgens controleren en andersom kun je dat doen bij jouw klanten.

Opbouw van een btw-nummer

Een btw nummer heeft een vaste opbouw. Allereerst de landcode NL voor Nederland. Vervolgens 9 cijfers voor het RSIN/fiscaal nummer of burgerservicenummer. En afsluitend de letter B en een tweecijferig controlegetal.

Voorbeeld van een btw-nummer
Een voorbeeld in een Nederland is:
NL001234567B01

Verschil met andere nummers

Als ondernemer heb je te maken met veel verschillende nummers. Kun je door de bomen het bos niet meer zien? Dit is het verschil met andere nummers:

 • Burgerservicenummer
  Iedereen die staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP), ontvangt een Burgerservicenummer oftewel BSN. In het verleden was dit het sofinummer.

Net als voor de btw is dit een uniek nummer, maar het verschil is dat een BSN-nummer gekoppeld is aan een natuurlijke persoon.

 • RSIN of fiscaal nummer
  De afkorting RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Zoals de naam aangeeft, is het een nummer voor rechtspersonen en samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen. Het identificatienummer is persoonsgebonden en neutraal en het wordt vastgelegd in een gegevensbestand van de Rijksbelastingdienst.

In het verleden was dit het fiscaal nummer. Deze oude benaming wordt soms nog gebruikt. De reden dat het fiscaal nummer is ingevoerd, heeft er mee te maken dat het geautomatiseerde verwerking van loonbelastinggegevens mogelijk maakt voor de Rijksbelastingdienst. Hierdoor worden fouten voorkomen en veel tijd bespaart.

 • Btw-identificatienummer
  Dit is slechts een andere benaming. Er is dus geen verschil.

Btw-nummer controleren

Je kunt op twee manieren een btw-nummer controleren van een bedrijf, afhankelijk van het land:

Controle btw nummer Nederland
Wil je het Nederlandse btw-nummer van een klant controleren? Dan kun je dit doen via VIES, een website van de Europese Commissie.

Controle btw nummer Europa
Als je een btw nummer uit een andere EU-lidstaat wil checken, lees dan eerst de uitleg van de Belastingdienst.

Boratech zal op uw verzoek de BTW nummer kunnen aanvragen, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

BTW ID
BTW nummer
BTW nummer opzoeken
BTW nummer op je factuur
BTW Toepassen
LEES MEER
Kindgebonden Budget

Kindgebonden budget

image
image
image

KINDGEBONDEN BUDGET (KGB)

Wat is kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.
Voor het aanvragen van kinderbijslag kunt u onderstaand formulier invullen:

Aanvraagformulier kinderbijslag

Je kan deze krijgen, als jij en je toeslagpartner voldoet aan bepaalde voorwaarden:

Kindgebonden Budget  Een of meer van je kinderen zijn jonger dan 18 jaar.
Kindgebonden Budget  Krijg je kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Kindgebonden Budget  Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Hoe hoog deze mag zijn, hangt af van de samenstelling van je gezin. Maak een proefberekening om te zien of je kindgebonden budget kan krijgen.
Kindgebonden Budget  In het bezit bent van Nederlandse nationaliteit of verblijf je legaal in Nederland.
Kindgebonden Budget  De (gezamenlijke) gezinsvermogen is niet te hoog.
Kindgebonden Budget  Als je recht heeft op kindgebonden budget, krijg je meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst Toeslagen.

Ontvangt je kinderbijslag en is het gezamenlijke inkomen met je partner niet te hoog? Dan krijgt u misschien kindgebonden budget van de Belastingdienst. Dit is een extra bijdrage voor gezinnen met kinderen. Deze wordt iedere maand betaald.

Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouders

Ben je alleenstaande ouder? Dan krijgt je meer kindgebonden budget dan gezinnen met 2 ouders. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Hoeveel je krijgt, kan je zien door een proefberekening te maken.

Het kindgebonden budget start na de geboorte van je kind. Vanaf de eerste dag van de volgende maand.

Verhoging van de uitkering voor kinderen vanaf 12 jaar

Wordt je kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt je meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin je kind 12 of 16 jaar is geworden en is afhankelijk van de hoogte van je inkomen.

Maak een proefberekening om te zien hoeveel je krijgt.

Buitenlandse toeslagen tellen ook mee

Woont jij of je partner in het buitenland? Dan berekent de belastingdienst hoeveel kindgebonden budget je kunt krijgen. Er wordt gekeken naar de Nederlandse toeslagen die je al krijgt, en naar buitenlandse tegemoetkomingen voor je gezin (gezinsbijslagen). Denk aan kinderbijslag en buitenlandse varianten daarvan. Per kind krijgt je nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop je recht hebt. Belastingdienst past de Nederlandse regels toe en de regels van het land waarin u woont.

Jij hebt een Burgerservicenummer nodig

Als jij of je partner in het buitenland woont? Om kindgebonden budget aan te kunnen vragen hebt je allebei een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Lees meer hierover op Burgerservicenummer als jij, je partner of je kind buiten Nederland woont.

Uitbetaling

Meestal krijgt u het kindgebonden budget van de belastingdienst. Maar soms betaalt de SVB de toeslag uit. De SVB kijkt naar alle gezinsbijslagen die u al krijgt. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw situatie. Na elk jaar krijgt u van belastingdienst een definitieve berekening. Hebt u te veel of te weinig gekregen? Dan wordt dat verrekend.

Boratech kan, op jouw verzoek, de toeslagen, waar je recht op hebt, voor je aanvragen als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer jij meer informatie wenst, dan kan je in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Kindgebonden Budget
kindgebondenbudget
Huurtoeslag Aanvragen
LEES MEER
Zorgtoeslag Aanvragen

Zorgtoeslag Aanvragen

image
image

ZORGTOESLAG AANVRAGEN

Veel mensen klagen erover. De ziektekosten die we elke maand weer moeten betalen. Vervolgens worden de premies ook nog eens elk jaar verhoogd. Alsof we nog niet genoeg betalen. De overheid heeft daarom de zorgtoeslag ingevoerd.

Krijgt u waar u recht op heeft?

Zorgtoeslag is een bijdrage van de belastingdienst voor de kosten van uw zorgverzekering. Deze bijdrage krijgt u bij een inkomen lager dan € 31.998 als u alleen bent of lager dan € 40.944 indien u een toeslagpartner heeft. De hoogte van de toeslag die u krijgt is afhankelijk van uw inkomen en die van uw partner. De toeslagpartner is meestal uw echtgenoot of degene met wie u samenwoont. Woont bijvoorbeeld uw vader,zus, broer bij u in? Dan kunnen deze ook een toeslagpartner zijn.

Uw vermogen mag niet te hoog zijn
Op 1 januari 2022 mag u niet meer vermogen hebben dan € 120.020. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 151.767.

Vanaf 18 jaar hebt u uw eigen zorgverzekering. En kunt u zorgtoeslag aanvragen. Wordt u binnenkort 18? Sluit op tijd een eigen zorgverzekering af en vraag meteen zorgtoeslag aan. Zorgtoeslag kan oplopen tot € 111 per maand als u alleen woont of € 212 als u samenwoont. Een prettige aanvulling op uw inkomen als u dit maandelijks terug krijgt. Het is uiteraard zonde als u dit mis loopt. Ook de zorgtoeslag is afhankelijk van uw leef situatie en uw inkomen. Veranderd uw situatie dan is het verstandig om contact op te nemen met ons kantoor. Het kan dan zijn dat u te weinig of te veel zorgtoeslag krijgt waardoor u dit later pas terug krijgt of moet bijbetalen.Om in aanmerking te komen voor de zorgtoeslag is het volgende van belang:

 • Uw gezamenlijk inkomen mag niet hoger zijn dan € 40.944,–
 • Voor alleenstaande mag jaarinkomen niet boven de grens van € 31.998 uitkomt.

Voldoet u aan deze criteria kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag.

Boratech kan, op uw verzoek, de toeslagen, waar u recht op hebt, voor u aanvragen als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten.

Zorgtoeslag Aanvragen
LEES MEER
Aangifte Inkomstenbelasting

Aangifte Inkomstenbelasting

image
image

Aangifte Inkomstenbelasting

Het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting werkt bij ons kantoor als volgt:

Wanneer u alle benodigde gegevens verzameld heeft, kunt u deze bij ons langs brengen. Indien dit voor u niet mogelijk is, kan dit natuurlijk ook door ons bij uw thuis worden opgehaald.

Vervolgens worden uw gegevens bij ons op kantoor verwerkt. Na verwerking ontvangt u van ons een brief met een berekening van de verschuldigde of de te ontvangen belastingbedragen alsmede een uitdraai van de in te dienen (winst)aangifte en een machtiging.

Wanneer u akkoord bent met de in te dienen aangifte zendt u de getekende machtiging aan ons retour. Wij zorgen er vervolgens voor dat de aangifte elektronisch wordt verzonden naar de Belastingdienst.

Wanneer u de aanslag ontvangt van de Belastingdienst vragen wij u ter controle een kopie van deze aanslag. Wij hanteren een vaste prijs voor de aangifte Inkomstenbelasting voor klanten zonder abonnement.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aangifte Inkomstenbelasting
LEES MEER