image
image

ЗАЯВКА ЗА ПОМОЩ

Имате ли здравно осигуряване, наета къща или деца? Тогава може да сте в правото си да получите помощ за покриване на разходите. Такава помощ се нарича тушлах(надбавка).
Съществуват 4 форми на надбавки (toeslagen). Можем да проверим вместо вас на коя надбавка имате право и колко можете да получите. Обикновено можем сами да кандидатстваме за вашите помощи.

От 1 януари 2006 г. Данъчната администрация започна да изплаща добавки. В определени случаи Данъчната администрация предоставя надбавка за здравни застраховки, деца, отглеждане на деца и наем. На тази страница ще намерите информация, която може да ви е необходима, когато кандидатствате за и променяте вашите надбавки.

Обща информация за допълнителните помощи може да намерите на нашия уебсайт. Освен това правителството предоставя информация за политиката и прилагането, например на Rijksoverheid.nl или в съобщение за пресата. Искате ли да научите повече за политиката и прилагането на надбавките? Тогава можете да ни помолите да направим информацията публична.

Боратех ще поиска помощите, на които имате право като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

Toeslagen

Тази публикация също е налична в: Nederlands English

Прибави Коментар