image
image
image

ЗАПИТВАНЕ ЗА ДЕТСКИ (KGB)

Какво е бюджет за деца?

Детският бюджет е принос към разходите за вашите деца до 18-годишна възраст.
За запитване за детски моля попълнете следният формуляр:

Формуляр за запитване на детски надбавки

Можете да го получите, ако вие и вашият партньор отговаряте на определени условия:

Бюджет за деца Едно или повече от децата ви са на възраст под 18 години.
Бюджет за деца Получавате детски надбавки от Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Бюджет за деца Вашият (съвместен) доход не е твърде висок. Размерът му зависи от състава на вашето семейство. Направете тестово изчисление, за да видите дали можете да получите бюджет за деца.
Бюджет за деца Имате холандско гражданство или пребивавате законно в Нидерландия.
Бюджет за деца (Общото) семейно благосъстояние не е твърде високо.
Бюджет за деца Ако имате право на детски бюджет, обикновено ще бъдете уведомени от данъчната администрация (Belastingdienst Toeslagen).

Получавате ли детски надбавки и дали общият ви доход с партньора ви не е твърде висок? Тогава може да получите детски бюджет от данъчните власти. Това е допълнителен принос за семейства с деца. Изплаща се всеки месец.

По-висок детски бюджет за самотни родители

Вие сте самотен родител? Тогава получавате по-голям бюджет за деца, отколкото семействата с двама родители. Тази допълнителна сума е надбавка за издръжка. Можете да проверите колко получавате, като направите тестово изчисление.

Бюджетът за деца започва да тече след раждането на детето ви. От първия ден на следващия месец.

Увеличено обезщетение за деца на възраст над 12 години

Навършва ли детето ви 12 или 16 години? Тогава получавате по-голям бюджет за деца. Тази допълнителна сума е принос към училищните разходи. Увеличението влиза в сила след месеца, в който детето ви навършва 12 или 16 години, и зависи от нивото на доходите ви.

Направете тестово изчисление, за да видите колко ще получите.

Чуждестранните надбавки също се броят

Вие или вашият партньор живеете в чужбина? Тогава данъчните власти ще изчислят какъв бюджет за деца можете да получите. Разглеждат се нидерландските помощи, които вече получавате, както и чуждестранните надбавки за вашето семейство (семейни помощи). В смисъла на детски надбавки в чуждестранни варианти. За дете никога няма да получите повече от най-високия размер на семейни помощи, на които имате право. Данъчните власти прилагат холандските правила и правилата на държавата, в която живеете.

Нуждаете се от граждански регистрационен номер ("BSN").

Ако вие или вашият партньор живеете в чужбина? За да кандидатствате за бюджет за деца, и двамата се нуждаете от граждански регистрационен номер (BSN). Вие, вашият партньор или детето ви живеете извън Нидерландия, прегледайте уебсайта на Burgerservicenummer за повечеинформация.

Изплащане

Обикновено ще получите детския бюджет от данъчните власти. Но понякога SVB плаща надбавката. SVB разглежда всички семейни обезщетения, които вече получавате. Колко ще получите зависи от вашата ситуация. Всяка година ще получавате окончателно изчисление за предходната година от данъчните власти. Ако сте получили твърде много или прекалено малко? След това ще се занули след преизчислението.

По ваше искане Боратех може да кандидатства за надбавките, на които имате право като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете да получите повече информация, можете да оставите данните си в главното меню чрез КОНТАКТИ.

Kindgebonden Budget
kindgebondenbudget
Huurtoeslag Aanvragen

Тази публикация също е налична в: Nederlands English

Прибави Коментар