Zorgtoeslag Aanvragen

Възвръщане на здравни осигуровки

image
image

ВЪЗВРЪЩЗНЕ НА ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ

Много хора се оплакват от това. Медицинските премии, които трябва да плащаме всеки месец. И премиите се увеличават всяка година. Сякаш не плащаме достатъчно. Поради това държавата въведе надбавката за здравни премии.

Получавате ли това, на което имате право?

Помощта за здравни грижи е връщане от данъчните власти на част от разходите за вашето здравно осигуряване. Ще получите тази вноска, ако имате доход, по-нисък от 31 998 евро, ако сте сами или ако имате общ доход по-нисък от 40 944 евро, при наличието на партньор. Размерът на помощта, която получавате, зависи от вашите доходи и тези на партньора ви. Партньорът за тази надбавка обикновено е вашият семеен партьор или човекът, с когото живеете. Ако например баща ви, сестра ви, брат ви или друг семеен член живеят с вас? Тогава те също могат да бъдат партньор за надбавка.

Вашите активи не трябва да са твърде високи.
На 1 януари 2022 г. не може да имате повече от 120 020 евро капитал. Имате ли партньор за надбавка? Заедно вашите активи не могат да надвишават € 151 767.

От 18-годишна възраст имате собствена здравна осигуровка. И можете да кандидатствате за помощ за здравни грижи. Скоро навършвате 18? Поискайте своя собствена здравна осигуровка навреме и кандидатствайте за здравна помощ веднага. Надбавката за здравни грижи може да достигне до 111 евро на месец, ако живеете сами, или до 212 евро, ако живеете заедно. Приятно допълнение към доходите ви, ако получавате това обратно всеки месец. Или солидна сума получавайки я годишно. Жалко ще е, ако е пропуснете. Помощта за здравни грижи зависи и от жизненото ви положение и доходите ви. Ако ситуацията ви се промени, е разумно да се свържетес нашия офис. В някой случай може да се окаже, че получавате твърде малко или твърде много надбавка за здравни грижи, така че ще получите само това обратно или ще трябва да доплатите по-късно. За да отговаряте на условията за надбавка за здравни грижи, следното е важно:

 • Общият ви доход не може да надвишава 40 944 евро
 • За самостоятелно живеещите годишният доход не може да надвишава лимита от 31 998 евро.

Ако отговаряте на тези критерии, може да имате право на възвръщане за здравни грижи.

Боратех може по ваше желание да поиска допълнителните помощи, на които имате право като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

Zorgtoeslag Aanvragen
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Huurtoeslag Aanvragen

Кандидатствайте за надбавка за наем

image
image
image

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАДБАВКА ЗА НАЕМ

Имате ли имот под наем? И твърде висок ли е наемът ви спрямо доходите ви? Тогава може да имате право на надбавка за разходите за наем. Ние наричаме това хюртушлах((надбавка за наем). Надбавката за наем е помощ от държавата за наема на вашето жилище.

Мога ли да получа помощ за разхода по наема на жилището и колко? Колко максимален капиталмога да имам за помощ за наема?

През 2022 г. можете да получите помощ за жилище, ако вашите активи към 1 януари 2022 г. не надвишават 31 747 евро. През 2021 г. това беше максимум 31 340 евро. Съжителстващите също нямат право да притежават повече от 31 747 евро в активи. Имате ли дете, живеещо вкъщи, което е под 18 години? В този случай активите на това дете се включват във вашите активи.

Ако живеете сам и ако печелите повече от 32 500 евро през 2022 г. или ако имате повече от 31 747 евро активи, вече нямате право на обезщетение за жилище. Също така не ви е позволено да имате повече от 63 494 евро в активи заедно. Ако печелите по-малко от 18 750 евро и отговаряте на всички останали условия, ще получите максималната надбавка от 380 евро на месец.

По-млади ли сте от 23 години? Тогава вашият наем през 2022 г. не може да надвишава €442,46. През 2021 г. това също беше 442,46 евро. Имате ли дете, което живее с вас? Тогава наемът през 2022 г. все още може да бъде 763,47 €. През 2021 г. това беше 752,33 евро.

За да получите помощ за жилище, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Вашият наем не е твърде висок.
 • Наемате самостоятелно жилищно пространство.
 • Общият доход на вас и този на вашия партньор или съжител не е твърде висок.
 • Вашите активи и тези на вашия партньор или съжител не са твърде високи.
 • Живеете в Холандия.
 • Вие и останалите съжители сте регистрирани в общината по домашния си адрес.
 • Вие, вашият партньор или съжител за хюртушлах е навършил 18 години, имате холандско гражданство или сте легални в Холандия.
 • Вие сте над 18 години.
 • Вие и наемодателят сте подписали договор за наем (вашето име е упоменато в договора и вашият подпис е на всяка страница от него).
 • Вие плащате наема и можете да докажете това с банкови извлечения.

Ако сте одобрени за помощ за жилище, ще получите първото си плащане след 8 седмици. Това е аванс, защото окончателната сума може да бъде определена едва през следващата година. Ние наричаме това временна оценка. Ще получите месечната си помощ на 20-то число на месеца.

Боратех може по ваше желание да поиска допълнителните помощи, на които имате право като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

Huurtoeslag Aanvragen
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Belastingdienst Toeslagen

Кандидатствайте за добавки

image
image

ЗАЯВКА ЗА ПОМОЩ

Имате ли здравно осигуряване, наета къща или деца? Тогава може да сте в правото си да получите помощ за покриване на разходите. Такава помощ се нарича тушлах(надбавка).
Съществуват 4 форми на надбавки (toeslagen). Можем да проверим вместо вас на коя надбавка имате право и колко можете да получите. Обикновено можем сами да кандидатстваме за вашите помощи.

От 1 януари 2006 г. Данъчната администрация започна да изплаща добавки. В определени случаи Данъчната администрация предоставя надбавка за здравни застраховки, деца, отглеждане на деца и наем. На тази страница ще намерите информация, която може да ви е необходима, когато кандидатствате за и променяте вашите надбавки.

Обща информация за допълнителните помощи може да намерите на нашия уебсайт. Освен това правителството предоставя информация за политиката и прилагането, например на Rijksoverheid.nl или в съобщение за пресата. Искате ли да научите повече за политиката и прилагането на надбавките? Тогава можете да ни помолите да направим информацията публична.

Боратех ще поиска помощите, на които имате право като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

Toeslagen
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Регистрация Общинска база данни

image
image
image

РЕГИСТРИРАНЕ В ОБЩИНА

Ако се установите в община(например като се преместите в рамките на Холандия), трябва да съобщите това на общината, в която се намира вашият нов адрес. След това ще бъдете регистрирани в основната администрация на тази община.

Ако все още не сте били регистрирани в основната администрацияна холандска община, ще бъдете регистрирани като жител на новата община само ако:
1. Може разумно да се очаква, че ще останете в Холандия поне две трети от времето за период от шест месеца и
2. Имате холандско гражданство (или се третирате като холандски гражданин въз основа на законова разпоредба, или като чужденец, който има законно пребиваване, както е посочено в Закона за чужденците от 2000 г.).

Ако горното се отнася за вас и идвате от Нидерландските Антили или Аруба, за да се установите в Нидерландия, трябва да подадете известие за преместване от основната администрация на Холандските Антили или Аруба.

Общината може и по своя инициатива да Ви регистрира в общинската база данни за лични данни, ако общината, където имате адрес, отбележи, че не сте регистрирани, или въз основа на акт за раждане.

Boratech ще ви насочи при поискване да се запишете в BRP, като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
verhuizing doorgeven

Записване на нов Адрес

image
image
image

ЗАПИСВАНЕ НА НОВ АДРЕС

Общинската база данни (GBA) съдържа лични данни на всеки, който живее или е живял в Холандия. Общината се нуждае от тази информация, за да изготви например паспорт, лична карта или шофьорска книжка.

Ако ще се местите, винаги трябва да докладвате това на общината. На първо място, трябва да промените адреса си в Общинската база данни за лични данни (GBA). За това можете да се свържете със службата по вписванията на вашата община. Вие също трябва да съобщите за преместване при социалните чрез формуляр за информация или мутация. Ако не го направите, вашата община може да използва новите ви данни в GBA.

Преместването на жилище може да има различни последици за вашето право на социално подпомагане. Последиците зависят от вашата ситуация.

Общината може и по своя инициатива да Ви регистрира в общинската база данни за лични данни, ако общината, където имате адрес, отбележи, че не сте регистрирани, или въз основа на акт за раждане.

Боратех ще ви насочи при поискване да се запишете в GBA, като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

verhuizing doorgeven
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
DigiD Aanvragen

Кандидатстване за DigiD

image
image
image

ЗАЯВКА DIGID

С DigiD(произнася се: die-gie-dee) гражданите и компаниите имат достъп до електронни услуги на все повече и повече държавни институции с код за вход. DigiD означава цифрова идентичност. Това е обща система на и за правителството. Правителствените институции могат да използват DigiD, за да определят самоличността на гражданите и компаниите, които използват техните електронни услуги.

Например, имате нужда от DigiD, за да кандидатствате, коригирате или прекратите здравно обслужване или обезщетение за жилище или да поискате временно възстановяване на данък върху доходите. Заявлението за временно възстановяване за следващата година трябва да бъде подадено до данъчните органи преди 30 ноември. Така че: ако все още нямате DigiD, кандидатствайте за такъв възможно най-скоро!

Бихме искали да ви напомним още веднъж, ако все още не сте го направили, да кандидатствате за вашия DigiD.

За повече информация посетете www.digid.nl

Boratech ще ви насочи при поискване да поискате DigiD като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

DigiD Aanvragen
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Inschrijven KvK

Регистрация в търговска камара

image
image
image

РЕГИСТРАЦИЯ В ТЪРГОВСКА КАМАРА

От 1 юли 2008 г. влезе в сила новият Закон за търговския регистър. Следователно всички фирми и юридически лица в Холандия са законово задължени да се регистрират в Търговския регистър на Търговската камара.

От чистач до нотариус, от партньорство до министерсто и от църковно сдружение до асоциация на собствениците. Търговският регистър е основната регистрация на фирми и юридически лица в Холандия.

Търговската камара изпълнява закона от името на Министерството на икономиката.

За допълнителна информация посетете www.kvk.nl

Боратех може да ви помогне при желание да се регистрирате в Търговската камара, като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

Inschrijven KvK
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Handelsnaam Onderzoek

Запитване за търговско име

image
image

ТЪРСЕНЕ НА ТЪРГОВСКО ИМЕ

Когато стартирате нов бизнес, трябва да измислите търговско име (име на фирма си). Това наименование трябва да отговаря на изискванията на Закона за търговските имена. Накратко, трябва да изберете име, което е уникално в индустрията и региона, в който работите. Вие предоставяте търговското наименование на Данъчните органи (BD) и Търговската камара (KvK), когато се регистрирате. Boratech може да извърши национално търсене на търговско наименование по ваше желание. Това изследване разглежда не само имена, които се изписват еднакво, но и търговски имена, които звучат еднакво.

Със запомнящо се име, вашата компания е поставена веднага на картата. Едно такова име се запомня и привлича клиенти. Ето защо е важно да измислите добро име на фирмата. Вашето име също трябва да отговаря на редица правила.

Боратех ще може да извърши търсене на търговско име за вас по ваше желание, като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

Handelsnaam Onderzoek
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ