image
image
image

РЕГИСТРИРАНЕ В ОБЩИНА

Ако се установите в община(например като се преместите в рамките на Холандия), трябва да съобщите това на общината, в която се намира вашият нов адрес. След това ще бъдете регистрирани в основната администрация на тази община.

Ако все още не сте били регистрирани в основната администрацияна холандска община, ще бъдете регистрирани като жител на новата община само ако:
1. Може разумно да се очаква, че ще останете в Холандия поне две трети от времето за период от шест месеца и
2. Имате холандско гражданство (или се третирате като холандски гражданин въз основа на законова разпоредба, или като чужденец, който има законно пребиваване, както е посочено в Закона за чужденците от 2000 г.).

Ако горното се отнася за вас и идвате от Нидерландските Антили или Аруба, за да се установите в Нидерландия, трябва да подадете известие за преместване от основната администрация на Холандските Антили или Аруба.

Общината може и по своя инициатива да Ви регистрира в общинската база данни за лични данни, ако общината, където имате адрес, отбележи, че не сте регистрирани, или въз основа на акт за раждане.

Boratech ще ви насочи при поискване да се запишете в BRP, като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

Тази публикация също е налична в: Nederlands English

Прибави Коментар