image
image
image

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАДБАВКА ЗА НАЕМ

Имате ли имот под наем? И твърде висок ли е наемът ви спрямо доходите ви? Тогава може да имате право на надбавка за разходите за наем. Ние наричаме това хюртушлах((надбавка за наем). Надбавката за наем е помощ от държавата за наема на вашето жилище.

Мога ли да получа помощ за разхода по наема на жилището и колко? Колко максимален капиталмога да имам за помощ за наема?

През 2022 г. можете да получите помощ за жилище, ако вашите активи към 1 януари 2022 г. не надвишават 31 747 евро. През 2021 г. това беше максимум 31 340 евро. Съжителстващите също нямат право да притежават повече от 31 747 евро в активи. Имате ли дете, живеещо вкъщи, което е под 18 години? В този случай активите на това дете се включват във вашите активи.

Ако живеете сам и ако печелите повече от 32 500 евро през 2022 г. или ако имате повече от 31 747 евро активи, вече нямате право на обезщетение за жилище. Също така не ви е позволено да имате повече от 63 494 евро в активи заедно. Ако печелите по-малко от 18 750 евро и отговаряте на всички останали условия, ще получите максималната надбавка от 380 евро на месец.

По-млади ли сте от 23 години? Тогава вашият наем през 2022 г. не може да надвишава €442,46. През 2021 г. това също беше 442,46 евро. Имате ли дете, което живее с вас? Тогава наемът през 2022 г. все още може да бъде 763,47 €. През 2021 г. това беше 752,33 евро.

За да получите помощ за жилище, трябва да отговаряте на следните условия:

  • Вашият наем не е твърде висок.
  • Наемате самостоятелно жилищно пространство.
  • Общият доход на вас и този на вашия партньор или съжител не е твърде висок.
  • Вашите активи и тези на вашия партньор или съжител не са твърде високи.
  • Живеете в Холандия.
  • Вие и останалите съжители сте регистрирани в общината по домашния си адрес.
  • Вие, вашият партньор или съжител за хюртушлах е навършил 18 години, имате холандско гражданство или сте легални в Холандия.
  • Вие сте над 18 години.
  • Вие и наемодателят сте подписали договор за наем (вашето име е упоменато в договора и вашият подпис е на всяка страница от него).
  • Вие плащате наема и можете да докажете това с банкови извлечения.

Ако сте одобрени за помощ за жилище, ще получите първото си плащане след 8 седмици. Това е аванс, защото окончателната сума може да бъде определена едва през следващата година. Ние наричаме това временна оценка. Ще получите месечната си помощ на 20-то число на месеца.

Боратех може по ваше желание да поиска допълнителните помощи, на които имате право като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

Huurtoeslag Aanvragen

Тази публикация също е налична в: Nederlands English

Прибави Коментар