image
image

ВЪЗВРЪЩЗНЕ НА ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ

Много хора се оплакват от това. Медицинските премии, които трябва да плащаме всеки месец. И премиите се увеличават всяка година. Сякаш не плащаме достатъчно. Поради това държавата въведе надбавката за здравни премии.

Получавате ли това, на което имате право?

Помощта за здравни грижи е връщане от данъчните власти на част от разходите за вашето здравно осигуряване. Ще получите тази вноска, ако имате доход, по-нисък от 31 998 евро, ако сте сами или ако имате общ доход по-нисък от 40 944 евро, при наличието на партньор. Размерът на помощта, която получавате, зависи от вашите доходи и тези на партньора ви. Партньорът за тази надбавка обикновено е вашият семеен партьор или човекът, с когото живеете. Ако например баща ви, сестра ви, брат ви или друг семеен член живеят с вас? Тогава те също могат да бъдат партньор за надбавка.

Вашите активи не трябва да са твърде високи.
На 1 януари 2022 г. не може да имате повече от 120 020 евро капитал. Имате ли партньор за надбавка? Заедно вашите активи не могат да надвишават € 151 767.

От 18-годишна възраст имате собствена здравна осигуровка. И можете да кандидатствате за помощ за здравни грижи. Скоро навършвате 18? Поискайте своя собствена здравна осигуровка навреме и кандидатствайте за здравна помощ веднага. Надбавката за здравни грижи може да достигне до 111 евро на месец, ако живеете сами, или до 212 евро, ако живеете заедно. Приятно допълнение към доходите ви, ако получавате това обратно всеки месец. Или солидна сума получавайки я годишно. Жалко ще е, ако е пропуснете. Помощта за здравни грижи зависи и от жизненото ви положение и доходите ви. Ако ситуацията ви се промени, е разумно да се свържетес нашия офис. В някой случай може да се окаже, че получавате твърде малко или твърде много надбавка за здравни грижи, така че ще получите само това обратно или ще трябва да доплатите по-късно. За да отговаряте на условията за надбавка за здравни грижи, следното е важно:

  • Общият ви доход не може да надвишава 40 944 евро
  • За самостоятелно живеещите годишният доход не може да надвишава лимита от 31 998 евро.

Ако отговаряте на тези критерии, може да имате право на възвръщане за здравни грижи.

Боратех може по ваше желание да поиска допълнителните помощи, на които имате право като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

Zorgtoeslag Aanvragen

Тази публикация също е налична в: Nederlands English

Прибави Коментар