За запитването на детска помощ трябва да имате следните данни/документи:

– многоезичен акт за раждане на детето
– лични документи на другия родител (лична карта)
– кой е попечител, кой се грижи за детето (лична карта, лични данни, адрес и релация с детето)
– документ от социалните в България, в който пише, че никой не получава помощи за детето или удостоверение за сумите, които се получават на месец

Тази публикация също е налична в: Nederlands English