Данък Общ Доход

80.00

Данък Общ Доход е данък, който се налага на физическите лица върху доходите от заетост, като например печалба от бизнес, но също и върху доходите от обитаван от собственика дом, пенсионни и анюитетни плащания, доходи от значителни лихви и доходи от спестявания и инвестиции. Ако управлявате бизнеса си под формата на еднолично търговско дружество или като съдружник в събирателно дружество, трябва да декларирате печалбата (или загубата) от бизнеса във вашата данъчна декларация за доходите. Вече използвате ли оптимално различните удобства? Нашите специалисти имат обширни вътрешни познания и с удоволствие ще ви посъветват относно различните опции и данъчни споразумения.

Категория: Етикети: , ,

Данък Общ Доход е данък, който се налага на физическите лица върху доходите от заетост, като например печалба от бизнес, но също и върху доходите от обитаван от собственика дом, пенсионни и анюитетни плащания, доходи от значителни лихви и доходи от спестявания и инвестиции. Ако управлявате бизнеса си под формата на еднолично търговско дружество или като съдружник в събирателно дружество, трябва да декларирате печалбата (или загубата) от бизнеса във вашата данъчна декларация за доходите. Вече използвате ли оптимално различните удобства? Нашите специалисти имат обширни вътрешни познания и с удоволствие ще ви посъветват относно различните опции и данъчни споразумения.

Тази публикация също е налична в: Nederlands English

Все още няма отзиви.

Бъдете първият, който ще прегледа “Данък Общ Доход”