Kinderbijslag

Детски надбавки

image
image
image
image

ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА: ИМАМ ЛИ ПРАВО?

Детски надбавки, какво е това?

Ако живеете или работите в Холандия и сте под 18 години, вашите родители ще получават детски надбавки. С детските надбавки правителството допринася за разходите, свързани с отглеждането на дете. Социалноосигурителната банка (SVB) изплаща детските надбавки.
Работещи студенти на възраст 16 и 17 години, които все още живеят у дома и печелят по-малко от 1240 евро на тримесечие, също все още имат право на детски надбавки. За повече информация можете да се консултирате с уебсайта на Социалноосигурителната банка или да се свържете със Социалноосигурителната банка във вашия район.

Детски надбавки: Как мога да кандидатствам?

Ако вие или вашият партньор запишете новороденотоси бебе в кметството, Социалноосигурителната банка (SVB), организацията, която извършва плащането, ще бъде автоматично уведомена. Около две до четири седмици след раждането на вашето бебе ще получите писмо с инструкции да кандидатствате за детски надбавки онлайн с вашето DigiD. Ако все още не сте го запитали, можете да го направите тук.

Ако имате второ или следващо дете, не е необходимо да правите нищо. В този случай сумата ще бъде автоматично коригирана и ще ви бъде изплатена по-висока сума през следващото тримесечие, на която сте имали право.

Прочетете повече за детски надбавки за второ или трето дете тук.

Детски надбавки 2022г.

Размерът на детските надбавки не зависи от доходите ви. По принцип всеки получава една и съща сума, която зависи от възрастта на вашето дете. Сумата ще се увеличи, когато детето ви навърши шест години. Има още едно увеличение, когато детето ви навърши дванадесет години. Детските надбавки спират, когато детето ви навърши осемнадесет или придобие право на студентско финансиране. Сумата се изплаща тримесечно от SVB.

Сумите на дете са както следва от 1 януари 2022 г.:

 • От 0 до 5 години: 230,69 евро на тримесечие
 • От 6 до 11 години: 280,13 евро на тримесечие
 • От 12 до 17 години: 329,56 евро на тримесечие

Асоциацията на потребителите е изчислила тези суми на базата на документите от Деня на бюджета. De precieze bedragen worden op 1 januari en 1 juli geïndexeerd door de SVB.

De SVB maakt de kinderbijslag vier keer per jaar over op je rekening, aan het eind van elk kwartaal (in januari, april, juli en oktober). С други думи: ще получите детски надбавки за първи път след пълно тримесечие. Ако детето ви се роди някъде в средата на тримесечие, за съжаление няма да получите нищо в следващия момент на плащане. Данък върху детските надбавки не се плаща.

Разплащателни дни

Дните на изплащане през 2022 г. са:

 • 3 януари 2022 г.: детски надбавки за четвъртото тримесечие на 2021 г
 • 1 април 2022 г.: детски надбавки за първото тримесечие на 2022 г
 • 1 юли 2022 г.: детски надбавки за второто тримесечие на 2022 г
 • 1 октомври 2022 г.: детски надбавки за третото тримесечие на 2022 г
 • 2 януари 2023 г.: детски надбавки за четвъртото тримесечие на 2022 г

Вашата банка ще депозира парите във вашата сметка в същия ден. Но при всяка банката е различно в кое време на деня ще е точно.

Кога прекратяват детските надбавки?

Когато детето ви навърши осемнадесет години, детските надбавки ще се прекратят през следващото тримесечие. Също така веднага след като детето получи студентско финансиране, детските надбавки ще бъдат спрени през следващото тримесечие. Ако студентски помощи и детски надбавки се получават едновременно, например защото обучението не е прехвърлено, ще се наложи детските надбавки да се върнат.

Боратех може да ви помогне, по ваше желание, да поискате детски надбавки като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

Kinderbijslag
Kinderbijslag
Kinderbijslag
Kinderbijslag
Huurtoeslag Aanvragen
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
BTW Toepassen

Запитване за ДДС номер

image
image
image

ЗАЯВKA ЗА ДДС НОМЕР

ДДС номер, какво е това?

Номерът по ДДС (BTW) или идентификационният номер по ДДС е уникален номер за вашата компания. Можете да кандидатствате за него, като се регистрирате в Търговската камара. Можете също да поискате ДДС номер от вашия счетоводител. От 1 януари 2020 г. ЕТ имат нов идентификационен номер по ДДС от данъчните власти. Този нов номер вече не е свързан с номера за обслужване на граждани (BSN). Номерата са променени поради защита на поверителността и кражба на самоличност.

Данъчните органи ще ви дадат и различен ДДС номер, ако сте регистриран като предприемач за данък върху оборота (ДДС).

ДДС номер във фактурата

Задължително е да поставите номера на вашите фактури. След това вашите клиенти могат да го проверят и обратното, вие можете да направите това с клиентите си.

Изграждане на ДДС номер

ДДС номерът има фиксирана структура. На първо място, кодът на държавата NL за Холандия. След това 9 цифри за RSIN/данъчния номер или служебния номер за граждани. И накрая буквата Б и двуцифрена контролна цифра.

Пример за номер по ДДС
Пример в Холандия е:
NL001234567B01

Разлика от другите номера

Като предприемач трябва да се справяте с много различни числа. Да се побъркаш от различните идентификационни номера? Това е разликата от другите ИД номера:

 • Граждански служебен номер (BSN)
  Всеки, който е регистриран в Общинската база данни за лични данни (BRP), получава служебен номер на гражданин или BSN. В миналото това беше социалноосигурителният номер.

Точно както за ДДС, това е уникален номер, но разликата е, че служебният номер на гражданин (BSN) е свързан с физическо лице.

 • RSIN или данъчен номер
  Съкращението RSIN означава информационен номер за юридически лица и партньорства. Както подсказва името, това е номер за юридически лица и партньорства. Примери за това са частни дружества с ограничена отговорност, асоциации, фондации, събирателни дружества и партньорства. Идентификационният номер е личен и неутрален и се записва в база данни на Националните данъчни служби.

В миналото това беше данъчният номер. Това старо име понякога все още се използва. Причината, поради която данъчният номер е въведен, е свързана с факта, че той прави възможна автоматизирана обработка на данните за данък върху заплатите за националните данъчни органи. Това предотвратява грешки и спестява много време.

 • Идентификационен номер по ДДС
  Това е просто друго име. Така че няма разлика.

Проверка на номерата по ДДС

Можете да проверите ДДС номера на фирмата по два начина, в зависимост от държавата:

Проверете ДДС номера в Холандия
Искате ли да проверите холандския ДДС номер на клиента? Това можете да направите чрез VIES , уебсайт на Европейската комисия.

Проверка на ДДС номер в Европа
Ако искате да проверите ДДС номер от друга държава-членка на ЕС, първо прочетете обяснението от данъчните власти.

Boratech ще може да поиска ДДС номера ви по ваше желание, като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

BTW ID
BTW nummer
BTW nummer opzoeken
BTW nummer op je factuur
BTW Toepassen
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Kindgebonden Budget

Запитване за детски бюджет

image
image
image

ЗАПИТВАНЕ ЗА ДЕТСКИ (KGB)

Какво е бюджет за деца?

Детският бюджет е принос към разходите за вашите деца до 18-годишна възраст.
За запитване за детски моля попълнете следният формуляр:

Формуляр за запитване на детски надбавки

Можете да го получите, ако вие и вашият партньор отговаряте на определени условия:

Бюджет за деца Едно или повече от децата ви са на възраст под 18 години.
Бюджет за деца Получавате детски надбавки от Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Бюджет за деца Вашият (съвместен) доход не е твърде висок. Размерът му зависи от състава на вашето семейство. Направете тестово изчисление, за да видите дали можете да получите бюджет за деца.
Бюджет за деца Имате холандско гражданство или пребивавате законно в Нидерландия.
Бюджет за деца (Общото) семейно благосъстояние не е твърде високо.
Бюджет за деца Ако имате право на детски бюджет, обикновено ще бъдете уведомени от данъчната администрация (Belastingdienst Toeslagen).

Получавате ли детски надбавки и дали общият ви доход с партньора ви не е твърде висок? Тогава може да получите детски бюджет от данъчните власти. Това е допълнителен принос за семейства с деца. Изплаща се всеки месец.

По-висок детски бюджет за самотни родители

Вие сте самотен родител? Тогава получавате по-голям бюджет за деца, отколкото семействата с двама родители. Тази допълнителна сума е надбавка за издръжка. Можете да проверите колко получавате, като направите тестово изчисление.

Бюджетът за деца започва да тече след раждането на детето ви. От първия ден на следващия месец.

Увеличено обезщетение за деца на възраст над 12 години

Навършва ли детето ви 12 или 16 години? Тогава получавате по-голям бюджет за деца. Тази допълнителна сума е принос към училищните разходи. Увеличението влиза в сила след месеца, в който детето ви навършва 12 или 16 години, и зависи от нивото на доходите ви.

Направете тестово изчисление, за да видите колко ще получите.

Чуждестранните надбавки също се броят

Вие или вашият партньор живеете в чужбина? Тогава данъчните власти ще изчислят какъв бюджет за деца можете да получите. Разглеждат се нидерландските помощи, които вече получавате, както и чуждестранните надбавки за вашето семейство (семейни помощи). В смисъла на детски надбавки в чуждестранни варианти. За дете никога няма да получите повече от най-високия размер на семейни помощи, на които имате право. Данъчните власти прилагат холандските правила и правилата на държавата, в която живеете.

Нуждаете се от граждански регистрационен номер ("BSN").

Ако вие или вашият партньор живеете в чужбина? За да кандидатствате за бюджет за деца, и двамата се нуждаете от граждански регистрационен номер (BSN). Вие, вашият партньор или детето ви живеете извън Нидерландия, прегледайте уебсайта на Burgerservicenummer за повечеинформация.

Изплащане

Обикновено ще получите детския бюджет от данъчните власти. Но понякога SVB плаща надбавката. SVB разглежда всички семейни обезщетения, които вече получавате. Колко ще получите зависи от вашата ситуация. Всяка година ще получавате окончателно изчисление за предходната година от данъчните власти. Ако сте получили твърде много или прекалено малко? След това ще се занули след преизчислението.

По ваше искане Боратех може да кандидатства за надбавките, на които имате право като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете да получите повече информация, можете да оставите данните си в главното меню чрез КОНТАКТИ.

Kindgebonden Budget
kindgebondenbudget
Huurtoeslag Aanvragen
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Zorgtoeslag Aanvragen

Възвръщане на здравни осигуровки

image
image

ВЪЗВРЪЩЗНЕ НА ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ

Много хора се оплакват от това. Медицинските премии, които трябва да плащаме всеки месец. И премиите се увеличават всяка година. Сякаш не плащаме достатъчно. Поради това държавата въведе надбавката за здравни премии.

Получавате ли това, на което имате право?

Помощта за здравни грижи е връщане от данъчните власти на част от разходите за вашето здравно осигуряване. Ще получите тази вноска, ако имате доход, по-нисък от 31 998 евро, ако сте сами или ако имате общ доход по-нисък от 40 944 евро, при наличието на партньор. Размерът на помощта, която получавате, зависи от вашите доходи и тези на партньора ви. Партньорът за тази надбавка обикновено е вашият семеен партьор или човекът, с когото живеете. Ако например баща ви, сестра ви, брат ви или друг семеен член живеят с вас? Тогава те също могат да бъдат партньор за надбавка.

Вашите активи не трябва да са твърде високи.
На 1 януари 2022 г. не може да имате повече от 120 020 евро капитал. Имате ли партньор за надбавка? Заедно вашите активи не могат да надвишават € 151 767.

От 18-годишна възраст имате собствена здравна осигуровка. И можете да кандидатствате за помощ за здравни грижи. Скоро навършвате 18? Поискайте своя собствена здравна осигуровка навреме и кандидатствайте за здравна помощ веднага. Надбавката за здравни грижи може да достигне до 111 евро на месец, ако живеете сами, или до 212 евро, ако живеете заедно. Приятно допълнение към доходите ви, ако получавате това обратно всеки месец. Или солидна сума получавайки я годишно. Жалко ще е, ако е пропуснете. Помощта за здравни грижи зависи и от жизненото ви положение и доходите ви. Ако ситуацията ви се промени, е разумно да се свържетес нашия офис. В някой случай може да се окаже, че получавате твърде малко или твърде много надбавка за здравни грижи, така че ще получите само това обратно или ще трябва да доплатите по-късно. За да отговаряте на условията за надбавка за здравни грижи, следното е важно:

 • Общият ви доход не може да надвишава 40 944 евро
 • За самостоятелно живеещите годишният доход не може да надвишава лимита от 31 998 евро.

Ако отговаряте на тези критерии, може да имате право на възвръщане за здравни грижи.

Боратех може по ваше желание да поиска допълнителните помощи, на които имате право като част от абонаментния пакет. Няма включени допълнителни разходи.

Ако желаете повече информация, можете да оставите вашите данни в главното меню чрез CONTACT.

Zorgtoeslag Aanvragen
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Декларация Доходи

image
image

Декларация Доходи

Грижата за вашата данъчна декларация в нашия офис работи по следния начин:

Когато съберете всички необходими данни, можете да ни ги предоставите. Ако това не е възможно за вас, ние разбира се можем да го вземем и от вашия дом.

След това вашите данни ще бъдат обработени в нашия офис. След обработката ще получите писмо от нас с изчисление на дължимите или предстоящи за получаване данъци, както и разпечатка на декларацията за (дохода), която трябва да се оторизира и подаде.

Когато сте съгласни с декларацията, която трябва да бъде подадена, върнете ни подписаното пълномощно. След това гарантираме, че декларацията се изпраща по електронен път до данъчните органи.

Когато получите оценката от данъчните власти, ние ще ви поискаме копие от тази оценка. Ние използваме фиксирана цена за декларацията за данък върху доходите за клиенти без абонамент.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via KONTAKT uw gegevens achterlaten. След това ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Aangifte Inkomstenbelasting
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ