АБОНАМЕНТИ

ЕТ
105 /екс. мес.
 • Бизнес планиране и коучинг
 • Счетоводни услуги
 • Онлайн услуги
 • Административни услуги
 • Връщане на данъци
 • Данъчни съвети на ЕС
Сдружение
155 /екс. мес.
 • Бизнес договаряне и коучинг
 • Счетоводни услуги (2x)
 • Онлайн услуги (2x)
 • Административни услуги (2x)
 • Данъчни декларации (2x)
 • Съвети относно данъчното право на ЕС (2х)
ООД
300 /екс. мес.
 • Бизнес коучинг и съвети
 • Счетоводни услуги (разширено)
 • Онлайн услуги (разширени)
 • Административни услуги (разширено)
 • Декларация (всички вкл.)
 • Съвети относно данъчното право на ЕС

УСЛУГИ

Съвет
40 /екс. час
 • Малък съвет 15 мин.
 • Телефон. разговор
 • Посредничество
 • Помощи и надбавки
 • Субсидия 15 мин.
 • Данъчен съвет 15 мин.
Услуги
80 /екс. час
 • Консултация 30 мин.
 • Медиация 30 мин.
 • Анализ 30 мин.
 • Съвет 30 мин.
 • Връщане на данъци
 • Социалноосигурителна банка
Документи
150 /екс. час
 • Лизинг
 • Заем
 • Ипотека
 • Административни услуги (разширено)
 • Прогноза
 • Съвети относно данъчното право на ЕС

Тази публикация също е налична в: Nederlands English