За да подадете заявление за застраховка на автомобил, са ни необходими следните данни/документи:

  • Копие от свидетелството за регистрация на автомобила
  • Копие от адресна регистрация и данни за контакт.
  • Адрес на електронна поща.
  • Копие от лична банкова сметка (IBAN)

Тази публикация също е налична в: Nederlands English