Успех

Нищо не може да се случи без упоритост, сила на духа, и смелост. Бъдете достатъчно предприемчив, за да направите своя избор; не просто да оставите нещата се случват без вашето влияние. Въпреки, че не може да имате контрол над всичко, то можете да се съсредоточите върху това, с което можете да се справите или повлияете с вашите действия в дадена ситуация.